resel2

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Greek
  • English (United Kingdom)

Ph.D. Theses

 

1.        Μαρία Μανδαλάκη, «Αξιολόγηση  θερμικής  και οπτικής άνεσης του εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων», 2007- 2013, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης (Main Supervisor)

2.        Δήμητρα Παπαδάκη, ««Περιβαλλοντική συμπεριφορά φωτοκαταλυτικών υλικών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας», Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2013-2017 (Main Supervisor)

3.        Javier Orlando Gómez Prieto: European Territorial Cooperation, How effective is its contribution to the achievement of the Renewable Energy objective established in the EU Directive 28/2009/EC Universidad Internacional Menendez Pelayo, Madrid 2017 (Chair of the examining board)

4.        Μαριάννα Τσίτουρα, «Μελέτη και καθορισμός των συνθηκών άνεσης σε αστικούς υπαίθριους χώρους με έμφαση στον ενεργειακό σχεδιασμό», Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2011-2017 (Main Supervisor)

5.        Νικόλαος Σαββάκης, «Διερεύνηση, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση τεχνικών διαχείρισης της θερμοκρασίας με στόχο την αύξηση του βαθμού απόδοσης και τη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος των φωτοβολταϊκών συστημάτων», Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης,  2014-2021 (Main Supervisor)

6.        Nikolaos Sifakis, “Formation of the typology for the evaluation of the sustainability of nearly Zero Energy Ports”, School of Chemical & Environmental Engineering,  Technical University of Crete, 2018-2021 (Main Supervisor)

7.    Gkeka-Serpetsidaki Pandora, "Sustainable siting of offshore wind farms», School of Chemical & Environmental Engineering,  Technical University of Crete, 2018-2021 (Main Supervisor)

8.        Άρτεμις Σπανάκη, «Διερεύνηση συμβολής δώματος στο φυσικό δροσισμό στο περιβάλλον της Κρήτης», 2007-2013, Αρχιτεκτονική ΕΜΠ (Co- Supervisor with Prof Ilias Zacharopoulos, Arch Engineering School, NTUA)

9.    Konstantina Vasilakopoulou, “ Smart natural lighting systems. Development & optimization of light pipes with integrated low energy consumption artificial lighting, managed by smart controls, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, 2015-2021 (μέλος 3μελούς)

10.    Kai Gao, "Mitigation potential of greenery during heat waves", School of Built Environment, Faculty of Arts, Design & Architecture, UNSW Sydney, 2022 (External Evaluator)

11.     Στυλιανός Σφακιωτάκης, "Μελέτη για την αξιοποίηση των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων της Κρήτης για την παραγωγή ενέργειας - θερμικές και κινητικές αναλύσεις", Σχολή ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2016 (μέλος 3μελούς, επιβλέπουσα Καθηγήτρια Δέσποινα Βάμβουκα)

12.     Νικόλαος Σκάνδαλος, " Μελέτη ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης καινοτόμων υαλοπινάκων", Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2014-1017 (μέλος 3μελούς, επιβλέπων Aν. Καθηγητής, Δ. Καραμανής)

13.     G. Ramkumar, “Green Synthesis of Biodiesel from Jatropha curcas L. Oil using Bacterial Lipases as Robust Biocatalysts", Bharathiar University, Coimbatore, Tamil Nadu, INDIA, May 2015 (external evaluator)

14.     Βίκτωρ Κουλουμπής, “Ανάλυση και ευαισθησία δεικτών ευφορίας με τη βοήθεια της ασαφούς λογικής”,  Τμήμα ΜΠΔ, 2008- 2012 (μέλος 7μελούς, επιβλέπων: Καθ. Ι. Φίλης),

15.     Ιωάννης Κατσίγιαννης, «Βελτιστοποίηση δομής και οικονομική αξιολόγηση απομονωμένου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”, Τμήμα ΜΠΔ, Πολ. Κρήτης, Ιούνιος 2008 (μέλος 7μελούς, επιβλέπων: Eπ. Καθηγητής Π. Γεωργιλάκης)

16.     Θεοδώρα Παπαδαμ, «Ανάπτυξη καινοτομικών κυψελίδων καυσίμου για την εσωτερική αναμόρφωση βιοαερίου με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας», Γενικό Τμήμα ΠΚ, 2009 (μέλος 7μελούς, επιβλέπων: Καθηγητής Ι. Γεντεκάκης)

17.     Triantafyllia G. Nikolaou, "Methodologies and Algorithms for Energy and Thermal Comfort Benchmarking, Rating and Classification of Office Buildings", Dept. Of Electronics and Computer Engineering, TUC, December 2009 (μέλος 7μελούς, επιβλέπων Καθηγητής Γ. Σταυρακάκης)

18.     Νικόλαος Στεφανάκης, "Σχεδιασμός, ανάπτυξη, και πειραματική μελέτη ηλιακού ψέκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Αθήνα 2009 (μέλος 7μελούς, επιβλέπων Καθηγητής Ι. Παλυβός)

19.     Εσσάμα Σααμπάν Μωχάμεντ, "Διεύρυνση τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ για αφαλάτωση θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση", Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2009  (μέλος 7μελούς, επιβλέπων Καθηγητής Γ. Παπαδάκης)

20.     Ιωάννης Δαλιακόπουλος, «Ανάλυση αβεβαιότητας στη διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης με τη χρήση μετεωρολογικού ραντάρ», Τμήμα ΜηΠερ, Πολ. Κρήτης, Φεβρουάριος 2011 (μέλος 7μελούς, επιβλέπων Καθηγητής Ι. Τσάνης)

21.     Αθανάσιος Μπαλαφούτης, «Πειραματική διερεύνηση της χρήσης φυτικών ελαίων ως καύσιμα σε κινητήρα ανάφλεξης συμπίεσης γεωργικού ελκυστήρα», Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούνιος 2012 (μέλος 7μελούς, επιβλέπων Καθηγητής Γ. Παπαδάκης)

22.     Γεώργιος Μάρκου, «Καλλιέργεια του κυανοβακτηρίου Arthrospira (Spirulina) platensis υπό συνθήκες τροφοπενίας φωσφόρου για την ενδοκυτταρική συσσώρευση υδατανθράκων με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοαερίου και βιοαιθανόλης), (μέλος 7μελούς, επιβλέπων Καθηγητής Δ. Γεωργακάκης), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 2013

23.     Γεώργιος Κυριακαράκος, «Αυτόνομα έξυπνα μικροδίκτυα πολυπαραγωγικής βασισμένα σε τεχνολογίες ΑΠΕ και βελτιστοποιημένα με τεχνικες υπολογιστικής νοημοσύνης» (μέλος 7μελούς, επιβλέπων Καθηγητής Γ. Παπαδάκης), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 2013

24.     Σπυρίδων Φωτείνης, "Η διάβρωση των ακτογραμμών της Ελλάδας. Αξιολόγηση- τρόποι αντιμετώπισης" (μέλος 7μελούς, επιβλέπων Καθηγητής Κ.  Συνολάκης). Σχολή ΜηΠερ, Πολυτεχνείο Κρήτης 2014


 


 

logos